آلیاژهای کادمیوم دار

آلیاژهای خانواده کادمیوم دار , دارای نقطه ذوب پایین , دامنه ذوب کوتاه , وسیالیت بالا میباشند , همچنین خواص مکانیکی بالا و مقاومت به خوردگی دربرابر گاز کلر و محیط های حاوی بخار و نیز سولفور از دیگر خصوصیات آلیاژهای این گروه میباشند.
از آنجا که بخارات کادمیوم در حين جوشكاري متصاعد ميشود ، سمی است , لذا هنگام استفاده از این سیم جوش ها بایستی از تهویه مناسب و ماسک های مخصوص استفاده کرد.
این آلیاژ ها به اشکال مختلف نظیر انواع مفتول , کلاف , تسمه , حلقه ای و پودر تولید و عرضه می گردند ودر صنایع مختلف استفاده دارند.
درجدول زیر خواص فیزیکی و شیمیایی این آلیاژها نمایش داده شده است.


.

 

 

New Page 3

Main parent metals

Area of 
 Application

Standards

Working 
temperature

˚ C

Melting
 range

˚ C

Composition % by weight

Simbon
 Product Code

ISO 17672
(2010)

EN 1044
(1999)

ISO 6377
(1995)

DIN 8513

Cd

Zn

Cu

Ag

Steel, Precious Metals, Copper and Copper alloys, Nickel 
and Nickel alloys, Tempered Cast Iron

For joints exposed to operating temperature up to 150 ˚C

AG 350

AG 301

B Ag50CdZnCu

L-Ag50Cd

640

620 - 640

17.5

17.5

15

50

CBS50

AG 345

AG 302

B Ag45CdZnCu

L-Ag45Cd

620

620 - 635

20

18

17

45

CBS45

AG340

AG 304

B Ag40ZnCdCu

L-Ag40Cd

610

595 - 630

20

21

19

40

CBS40

AG 336

AG 305

B Ag34CuZnCd

L-Ag34Cd

640

610 - 680

20

24

22

34

CBS34

AG 330

AG 306

B Ag30CuZnCd

L-Ag30Cd

680

600 - 690

21

21

28

30

CBS30

AG 326

AG 307

B Cu30ZnAgCd

L-Ag25Cd

710

605 - 720

17.5

27.5

30

25

CBS25

-

AG 309

B Cu40ZnAgCd

L-Ag20Cd

750

605 - 765

15

25

40

20

CBS20

-

-

B Cu50ZnAgCd

L-Ag12Cd

800

620 - 825

7

31

50

12

CBS12